De Papierwinkel bestaat 5 jaar! Vrijwilliger Tonnie aan het woord

Voor vragen over geld, regelingen of schulden, voor hulp bij het ordenen van je administratie, voor brieven die je niet begrijpt kun je terecht bij de Papierwinkel. De Papierwinkel bestaat dit jaar 5 jaar! Deze week maken we kennis met drie vrijwilligers van de Papierwinkel. Allereerst gaan we in gesprek met Tonnie Verheul.

Voor vragen over geld, regelingen of schulden, voor hulp bij het ordenen van je administratie, voor brieven die je niet begrijpt kun je terecht bij de Papierwinkel. De Papierwinkel bestaat dit jaar 5 jaar! Deze week maken we kennis met drie vrijwilligers van de Papierwinkel. Allereerst gaan we in gesprek met Tonnie Verheul.

“Ik heb altijd gewerkt als basisschoolleerkracht, ben nu met pensioen. Ik wilde iets doen wat bij mij past”, vertelt Tonnie. “Toen onze kinderen klein waren deed ik de administratie van onze winkel: een kaas speciaal zaak. Thuis doe ik ook altijd onze administratie, de belastingaangiften, noem maar op. Een hoop mensen hebben een hekel aan administratie, ik vind het leuk om te doen”, lacht Tonnie.

In elke wijk in Gouda zit een ‘Papierwinkel’ in een wijkcentrum. De Papierwinkel werkt op postcode. “Ik werk op de maandagochtend in Oost, dat gebied mag allemaal bij ons komen. Woon je in een andere gebied, dan is het de bedoeling dat je naar een andere Papierwinkel gaat”, legt Tonnie uit.

Hoe werkt de Papierwinkel?

Sinds corona werkt de Papierwinkel voornamelijk op afspraak. Als mensen bellen wordt er gevraagd waar ze voor komen en worden de vragen verdeeld onder de vrijwilligers. Vanaf half tien is er een half uur gereserveerd voor een klant. Er komen ook mensen binnenlopen. De gastvrouw, ook een vrijwilliger, kijkt bij wie er plek is en verwijst mensen bij binnenkomst naar de juiste collega vrijwilliger.

“We werken met drie vrijwilligers: twee uitvoerders en een gastvrouw, en een medewerker van het Sociaal Team Gouda, er is altijd één professional bij. Er is een goede samenwerking met het Sociaal Team. Heeft iemand een dieper liggende, sociale vraag dan verwijst de gastvrouw diegene naar het spreekuur van het Sociaal Team.

De Papierwinkel is open van half tien tot half twaalf. “Ik ben er bijna iedere week, sommigen werken om de twee weken. Afsluitend aan de ochtend bespreken we de onderwerpen die zijn langsgekomen. Waar ben je tegenaan gelopen? Dat is ook interessant voor de andere vrijwilligers. Je leert van elkaar.

Eén keer per jaar werk ik ook bij de ‘hulp bij belastingadministratie’, vertelt Tonnie verder. “Eerst werd dit georganiseerd door de Belastingdienst bij voetbalclub Olympia, maar sinds 2018 organiseert de Papierwinkel de ‘hulp bij belastingaangifte’. Er is grote behoefte aan. Als je recht hebt op toeslagen (wanneer je een beperkt inkomen hebt) mag je bij de ‘hulp bij belastingaangifte’ komen. Heb je een goed inkomen dan helpen we niet. Daar ligt een grens.”

Wie komen er naar de Papierwinkel?

In principe is iedereen welkom die vragen of problemen heeft met zijn administratie. Meest mensen met een laag inkomen.

Hulpvragen

Alle vrijwilligers werken met een laptop en een telefoon. “We bellen naar de Belastingdienst, de zorgverzekeraar, we geven uitleg over de inhoud van een brief. Soms denken mensen onterecht dat ze moeten betalen, dan is er paniek. Met een paar kleine tips kan iemand al op de rails blijven of op de rails geholpen worden. Dat mensen niet onnodig in de problemen komen, daar doe ik het voor”, zegt Tonnie.

Er wordt de Rotterdampas aangevraagd bij de gemeente. Ouders, onder een bepaalde inkomensgrens, kunnen een tegemoetkoming krijgen voor hun kinderen. Met deze pas kunnen de kinderen sporten en/of sportkleding kopen maar krijgen geen geld in handen. De vrijwilligers zoeken administratie uit, sorteren dit in een map samen met de klant. Ze helpen bij het inschrijven voor een woning. ‘’Maar bij het aanvragen van een woon urgentie verwijzen we door naar het Sociaal Team. Ook bij te hoge schulden verwijzen we naar het Sociaal Team”, aldus Tonnie.

Blij naar huis

“Laatst hielp ik een man die zijn Belastingzaken zelf had geregeld en €3000 moest betalen. Hij zei al: ‘ik kan dit zelf ook maar eerst kreeg ik altijd 900 euro terug en nu moet ik 3000 euro betalen. Dat kan niet kloppen’.  Na lang zoeken kwamen ze er samen achter dat er een verkeerd vinkje was gezet. De man ging blij naar huis. “Ik stop niet, voordat ik het weet”, zegt ze lachend.  

Meer informatie over de Papierwinkel?

Kijk op de pagina sociaalteamgouda.nl/papierwinkel