Kwaliteit

Professionalisering

In onze hulpverlening stellen we de cliënt centraal. Hierbij vinden we kwalitatief goede hulpverlening belangrijk. Het is belangrijk dat Sociaal Team Gouda weet van- en kan anticiperen op – aankomende wijzigingen van kwaliteitseisen. Op die manier kunnen we proactief informatie ophalen en ons blijven verbeteren en innoveren. De borging hiervan vinden wij minstens zo belangrijk. Hiervoor werkt Sociaal Team Gouda met een Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS).
We conformeren ons aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en voeren deze uit. Alle uitvoerende medewerkers zijn (voor)aangemeld/geregistreerd bij Registerplein of SKJ.

Cliënttevredenheid

Onze medewerkers gaan graag met onze cliënten in gesprek over de tevredenheid. Tijdens tussen- en eindevaluaties wordt de tevredenheid van de cliënt besproken. Daarnaast vindt er eens in de twee jaar een cliënttevredenheid onderzoek (CTO) plaats. Hiermee willen we inzicht krijgen in diverse aspecten op het gebied van de organisatie en de geboden hulpverlening.

Heeft u tips over hoe wij onze kwaliteit kunnen verbeteren? Stuur een mail aan kwaliteit@sociaalteamgouda.nl.

Bekijk het jaaroverzicht

Elk jaar tonen we op deze pagina een infographic met een aantal van onze KPI’s. Klik hier om het jaaroverzicht van 2022 te bekijken.

Bekijk de halfjaarverslagen