Kwaliteit

Professionalisering

In onze hulpverlening stellen we de cliënt centraal. Hierbij vinden we kwalitatief goede hulpverlening belangrijk. Het is belangrijk dat Sociaal Team Gouda weet van- en kan anticiperen op – aankomende wijzigingen van kwaliteitseisen. Op die manier kunnen we proactief informatie ophalen en ons blijven verbeteren en innoveren. De borging hiervan vinden wij minstens zo belangrijk. Hiervoor werkt Sociaal Team Gouda met een Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS).
We conformeren ons aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en voeren deze uit. Alle uitvoerende medewerkers zijn (voor)aangemeld/geregistreerd bij Registerplein of SKJ.

Cliënttevredenheid

Onze medewerkers gaan graag met onze cliënten in gesprek over de tevredenheid. Tijdens tussen- en eindevaluaties wordt de tevredenheid van de cliënt besproken. Daarnaast vindt er eens in de twee jaar een cliënttevredenheid onderzoek (CTO) plaats. Hiermee willen we inzicht krijgen in diverse aspecten op het gebied van de organisatie en de geboden hulpverlening.

Heeft u tips over hoe wij onze kwaliteit kunnen verbeteren? Stuur een mail aan kwaliteit@sociaalteamgouda.nl.

Keurmerk Sterk Sociaal Werk

In 2023 ontving het Sociaal Team Gouda het keurmerk Sterk Sociaal Werk van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. Dat betekent dat de professionals van het Sociaal Team Gouda vakmanschap leveren aan de Gouwenaren en dat zij continu werken aan de verbetering van hun dienstverlening.

Bekijk jaaroverzichten

Hieronder tonen we infographics met een aantal van onze KPI’s en onze (half)jaarverslagen.