Wie zijn wij?

Het Sociaal Team Gouda is er voor jou en je omgeving wanneer je behoefte hebt aan ondersteuning. Je kunt bij ons terecht met alle vragen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over je werk, inkomsten, wonen, zorg, gezondheid, rouw, verlies, mantelzorg, dagbesteding, je gezin of je relatie.

Soms heb je geen behoefte aan ondersteuning, maar wil je juist zelf je handen uit de mouwen steken. Heb je een goed idee voor de wijk of een buurtbewoner, maar weet je niet hoe je dit realiseert? Ook dan ben je van harte welkom bij de medewerkers van het Sociaal Team. We helpen je graag op weg.

Hoe werken we?

De mensen van het Sociaal Team denken met je mee over een passende oplossing voor je zorgen of wensen. Wij ondersteunen bij jouw plan voor de toekomst. Ons uitgangspunt is: wat je zelf kunt, doe je zelf en regel je zelf of met familie, vrienden of kennissen. Lukt dat door omstandigheden niet of niet genoeg? Dan bieden of regelen we de juiste ondersteuning met deskundigen binnen en buiten het team.

We gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Heb je een vraag die we kunnen beantwoorden in ons eerste contact en blijft het daarbij? Dan registreren we alleen je postcode en de aard van je vraag. Heb je een vraag waardoor we vaker contact hebben? Dan krijg je een persoonlijk digitaal dossier. Jij bepaalt wie in dat dossier kan kijken.

Ons motto is: Samen Gouda. Inwoners van Gouda kunnen en willen wat voor elkaar betekenen. Daar geloven we in, daar zoeken wij naar en dat stimuleren we.

Positieve Gezondheid

Bij Sociaal Team Gouda werken we volgens het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies (zie het ‘spinnenwebmodel’). Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En dit met zoveel mogelijk eigen regie.

We vinden vooral een betekenisvol leven belangrijk, we willen mee kunnen doen en ons energiek voelen.

Machteld Huber, grondlegger Positieve Gezondheid

Vul jouw eigen vragenlijst (spinnenweb) in via https://vragenlijsten.mijnpositievegezondheid.nl/. Er zijn vier varianten beschikbaar: volwassen, eenvoudig, kind en jongeren. De vragenlijst van Mijn Positieve Gezondheid is een instrument dat laat zien hoe jij vindt dat het met je gaat en gaat over de volgende zes onderwerpen:

  • Hoe het lichamelijk gaat
  • Hoe het mentaal gaat
  • Of je jouw leven zinvol vindt
  • Of je een prettig leven hebt
  • Of je meedoet in de maatschappij
  • Hoe je dagelijks leven eruitziet

Over ieder onderwerp krijg je 7 vragen. De antwoorden vormen je ‘gezondheidsoppervlak’ in het Spinnenweb Positieve Gezondheid.