Klachtenregeling

Klachten Sociaal Team

Iedere dag werken wij met veel plezier aan het leveren van goede ondersteuning. Meestal gaat dat zonder problemen. Soms kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de begeleiding die je van het Sociaal Team krijgt. Ben je het bijvoorbeeld niet eens met de manier waarop je begeleider met jou omgaat? Heb je het gevoel dat je niet serieus wordt genomen?

Het beste is om jouw klacht dan eerst te bespreken met de medewerker die je heeft geholpen. Vaak kan het probleem dan al snel worden opgelost. En zo kunnen we misschien voorkomen dat het probleem nog groter wordt.

Kom je er in het gesprek met de medewerker van het Sociaal Team niet uit? Dan kun je vragen of iemand anders uit het team het gesprek met je aan wil gaan. Je kan daarbij kiezen voor een gesprek met de teamcoördinator.

Is jouw probleem nog steeds niet opgelost en wil je een klacht indienen? Dat kan door een mail te sturen met jouw klacht naar kwaliteit@sociaalteamgouda.nl

Je kunt je klacht ook sturen naar Sociaal Team Gouda, Postbus 440, 2800 AK Gouda T.A.V. De kwaliteitsadviseur.

In de mail moeten de volgende gegevens staan:

  • Je naam en adres
  • Een omschrijving van de klacht: wat is er gebeurd, waarover ben je ontevreden?

Klacht over een zorgaanbieder

Wanneer je een beschikking van de gemeente hebt gekregen voor hulp van een zorgaanbieder en je bent ontevreden over deze hulp dan kun je terecht bij de betreffende zorgaanbieder.

Jeugdhulp

Ontvang je via een beschikking jeugdhulp bij een zorgaanbieder en ben je daar ontevreden over? Dan heb je recht op een onafhankelijk vertrouwenspersoon. De gemeente Gouda heeft hierover afspraken gemaakt met de organisatie Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Via deze organisatie kun je ondersteuning krijgen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Kijk op www.akj.nl hoe je ondersteuning kunt aanvragen.