Sociaal Team Gouda ontvangt keurmerk ‘Sterk Sociaal Werk’

Op 30 november ontving Sociaal Team Gouda het certificaat Sterk Sociaal Werk van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. Dat betekent dat de professionals van het Sociaal Team Gouda vakmanschap leveren aan de Gouwenaren en dat zij continu werken aan de verbetering van hun dienstverlening. Het was de eerste keer dat de brancheorganisatie het label uitreikte aan een coöperatie. Het certificaat werd feestelijk overhandigd door Gerdien Rabbers, adjunct-directeur van Sociaal Werk Nederland. Het werd de aftrap van een feestelijke avond!

Op 30 november ontving Sociaal Team Gouda het certificaat ‘Sterk Sociaal Werk’ van de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. Dat betekent dat de professionals van het Sociaal Team Gouda vakmanschap leveren aan de Gouwenaren en dat zij continu werken aan de verbetering van hun dienstverlening. Het was de eerste keer dat de brancheorganisatie het label uitreikte aan een coöperatie. Het certificaat werd feestelijk overhandigd door Gerdien Rabbers, adjunct-directeur van Sociaal Werk Nederland. Het werd de aftrap van een feestelijke avond!

Zonder vakmanschap geen kwaliteit

Met het behalen van het certificaat Sterk Sociaal Werk hopen we de meest kwetsbare Gouwenaren nog beter te helpen om hun zelfredzaamheid te vergroten,” vertelt Esther van der Meer, manager Sociaal Team Gouda.

Met het keurmerk is de houding en het gedrag van de sociaal professional getoetst. Het keurmerk is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor inwoners en voor faciliterende, lerende organisaties met adequaat bestuur.

Samen oplopen

“Het keurmerk focust op de dagelijkse praktijk van onze medewerkers,” vult Van der Meer aan. “Het is precies wat je nodig hebt als je zo dicht op kwetsbare burgers je diensten verleent. Hierin draait alles om deskundigheid van medewerkers, om vakmanschap. En vooral om hóé je als professional je werk doet samen met je cliënt, je collega’s en andere partners.”

Van vrijwilliger tot directeur

Voor de certificering zijn 25 medewerkers gesproken: van bestuur en management tot medewerkers op de vloer die direct in contact staan met klanten. De auditor: “Het certificeringstraject zorgt ervoor dat medewerkers en vrijwilligers met elkaar in gesprek gaan over hoe het werk uitgevoerd wordt, of de klant daarmee geholpen is en hoe het nog beter kan. Het zet de hele organisatie op scherp om de lat nóg hoger te leggen.”

Over het label

Het kwaliteitslabel is ontwikkeld op initiatief van branchevereniging Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden. Het nodigt medewerkers over de gehele breedte van de organisatie uit tot reflectie met veel ruimte voor ontwikkeling en verbetering van de dienstverlening voor de klant.